Digital tillgänglighet för dig som offentlig aktör

Offentliga aktörers webbplatser och mobila applikationer ska vara tillgängliga. Kravet finns i lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Anno är byggt för att ni enkelt ska klara kraven. 

Vad innebär tillgänglighetskraven?

Det innebär att allt ni publicerar digitalt lever upp till kraven på tillgänglighet. Det kan du göra genom att följa en särskild europeisk standard (EN 301 549 V2.1.2), som i sin tur bygger på den internationella standarden WCAG 2.1. Inte helt enkelt att förstå om man inte är insatt men det finns bra information på digg.se.

"Digital tillgänglighet innebär att alla ska kunna uppfatta och hantera digital offentlig service såsom tjänster och information på webbplatser och applikationer."

Läs mer på digg.se


Vi bjuder på en lathund nedan.

WCAG Riktlinje

1.1.1 (A)

Beskriv med text allt innehåll som inte är text

1.2.1 (A)

Erbjud alternativ om en inspelning enbart består av ljud eller video

1.3.1 (A)

Ange i kod vad sidans olika delar har för roll

1.3.2 (A)

Presentera innehållet i en meningsfull ordning för alla

1.3.3 (A)

Gör inte instruktioner beroende av sensoriska kännetecken

1.3.4 (AA)

Se till att allt innehåll presenteras rätt oavsett skärmens riktning

1.3.5 (AA)

Märk upp vanliga formulärfält i koden

1.4.1 (A)

Använd inte enbart färg för att förmedla information

1.4.10 (AA)

Skapa en flexibel layout som fungerar vid förstoring eller liten skärm

1.4.11 (AA)

Använd tillräckliga kontraster i komponenter och grafik

1.4.12 (AA)

Se till att det går att öka avstånd mellan tecken, rader, stycken och ord

1.4.13 (AA)

Popup-funktioner ska kunna hanteras och stängas av alla

1.4.2 (A)

Ge användaren möjlighet att pausa, stänga av eller sänka ljud

1.4.3 (AA)

Använd tillräcklig kontrast mellan text och bakgrund

1.4.4 (AA)

Se till att text går att förstora utan problem

1.4.5 (AA)

Använd text, inte bilder, för att visa text

2.1.1 (A)

Utveckla systemet så att det går att hantera med enbart tangentbordet

2.1.2 (A)

Se till att markören inte fastnar vid tangentbordsnavigation

2.1.4 (A)

Skapa kortkommandon med varsamhet

2.2.1 (A)

Ge användarna möjlighet att justera tidsbegränsningar

2.2.2 (A)

Ge användarna möjlighet att pausa eller stänga av rörelser

2.3.1 (A)

Orsaka inte epileptiska anfall genom blinkande

2.4.1 (A)

Erbjud möjlighet att hoppa förbi återkommande innehåll

2.4.2 (A)

Skriv beskrivande sidtitlar

2.4.3 (A)

Gör en logisk tab-ordning

2.4.4 (A)

Skriv tydliga länkar

2.4.5 (AA)

Erbjud användarna flera olika sätt att navigera

2.4.6 (AA)

Skriv beskrivande rubriker och etiketter

2.4.7 (AA)

Markera tydligt vilket fält eller element som är i fokus

2.5.1 (A)

Erbjud alternativ till komplexa fingerrörelser

2.5.2 (A)

Gör det möjligt att ångra klick

2.5.3 (A)

Se till att text på knappar och kontroller överensstämmer med maskinläsbara etiketter

2.5.4 (A)

Erbjud alternativ till rörelsestyrning

3.1.1 (A)

Ange sidans språk i koden

3.1.2 (AA)

Ange språkförändringar i koden

3.2.1 (A)

Utför inga oväntade förändringar vid fokusering

3.2.2 (A)

Utför inga oväntade förändringar vid inmatning

3.2.3 (AA)

Var konsekvent i navigation, struktur och utformning

3.2.4 (AA)

Benämn funktioner konsekvent

3.3.1 (A)

Visa var ett fel uppstått och beskriv det tydligt

3.3.2 (A)

Skapa tydliga och klickbara fältetiketter

3.3.3 (AA)

Ge förslag på hur fel kan rättas till

3.3.4 (AA)

Ge möjlighet att ångra, korrigera eller bekräfta vid viktiga transaktioner

4.1.1 (A)

Se till att koden validerar

4.1.2 (A)

Se till att skräddarsydda komponenter fungerar i hjälpmedel

4.1.3 (AA)

Se till att hjälpmedel kan presentera meddelanden som inte är i fokus

Behöver vi kunna allt det där?

Så klart inte. Anno är byggt för att underlätta tillgängligheten från start. Några saker behöver du ändå tänka på. Bilder bör "taggas" och beskrivas. Filmer ska textas. Och text på bild ska vara tydlig och enkel att läsa. För att nämna några.